Schrijf met je eigen stem

schrijf met je eigen stem

Een (e-)boek schrijven als uithangbord voor je zakelijke expertise, is een unieke manier om je te profileren ten opzichte van zakenpartners, (con)cullega’s, bestaande klanten en prospects. Als je je eigen stem laat doorklinken in wat je schrijft, kleur je een contact op afstand op een persoonlijke manier in. En daarmee maak je voor de lezer de stap naar jouw bedrijf gemakkelijker.

Stakeholders

Met een boek laat je aan collega’s, concurrenten, zakenpartners of toeleveranciers zien wie je bent, wat je expertise is, wat je weet en hoe je werkt. Sommige lezers kennen je al en lezen het in de verwachting dat ze jouw stijl van praten of manier van werken herkennen. Voor anderen is jouw boek het eerste contact met jouw bedrijf, zij zullen zich meer richten op wat je vertelt en zoeken naar kennis of cases die ze aanspreken of die aansluiten bij hun eigen manier van werken. Het is dus belangrijk om je niet alleen inhoudelijk te presenteren, maar ook door je eigen touch.

Klanten

Zelf weet je heel goed waar je deskundigheid ligt. Maar het is nog een kunst om je klanten daarvan op de hoogte te brengen. Een (e-)boek is daarvoor een prachtig instrument. Ten eerste omdat je daarin voldoende ruimte hebt om uit te leggen hoe je werkt, wat je kunt en wat je specialiteiten zijn. Maar als je dat ook nog eens op een manier doet die jou kenmerkt, dan laat je je lezers ook kennismaken met jou persoonlijk.
Bestaande klanten zullen tijdens het lezen op zoek gaan naar herkenning, zich vertrouwd voelen als ze merken dat je op jouw eigen karakteristieke manier vertelt of voorbeelden gebruikt die ze kennen.
Toekomstige klanten zullen bij het lezen van je boek niet alleen in zich opnemen wat je professioneel te bieden hebt, maar ook een eerste indruk krijgen van jou als persoon.

Zo vind je je eigen stem bij het schrijven

Als je nog niet zo veel schrijfervaring hebt, ben je misschien al blij als je je boek logisch hebt ingedeeld en de tekst in de hoofdstukken redelijk hebt geformuleerd. En vraag je je sterk af hoe je die persoonlijke stijl in je boek eigenlijk bereikt. Er is een aantal punten waarmee je kunt spelen, ze zijn gerelateerd aan de zakelijke inhoud, PR en je schrijfstijl.

1. Inhoud

Allereerst is het belangrijk dat de structuur van je boek herkenbaar is als je eigen opzet. Als je niet weet hoe je moet beginnen met je boek, start dan met een onderwerp dat je wilt behandelen en beschrijf dat op dezelfde manier waarop je dat aan een klant zou uitleggen of vertellen. En met de zelfde woorden.
Ten tweede is het belangrijk dat je laat zien hoe je te werk gaat, en hoe jouw werkwijze zich onderscheidt ten opzichte van die van andere professionals. Dit kun je nadrukkelijker aankaarten door er al in de inleiding op in te gaan.
Ten slotte voeg je een persoonlijke touch toe door de theorie te verlevendigen met voorbeelden uit je eigen bedrijf. Natuurlijk kun je die anonimiseren, waarmee je ook weer laat zien dat je op een ethische manier omgaat met je klanten.

2. PR

Een van de doelen van je boek zal toch zijn dat je wilt laten zien dat je een deskundige bent in je vakgebied. Dan ontkom je er niet aan om door de tekst heen af en toe iets van je successen te beschrijven. Als je laat zien waar je trots op bent, krijgen de lezers een goed idee hoe je in je werk staat. Wat je belangrijk vindt of waar je warm voor loopt.
Een heel aparte manier om dat te bewerkstelligen is het verwerken van quotes van klanten die blij zijn met wat je voor ze gedaan hebt. Het liefst met naam en bedrijfsnaam.

3. Stijl

Bij het schrijven van een zakelijk boek heeft iedereen de neiging om afstandelijk taalgebruik te hanteren. Natuurlijk is dat voor de theoretische stukken prima, maar voor de persoonlijke noot is het ook goed om bij de stukken die meer over de praktijk gaan je eigen woorden te gebruiken. Heb je een uitspraak die je regelmatig bezigt tegenover klanten? Gebruik die gerust ook in je boek, op een plek waar hij past.
Dat geldt ook voor humor. Je hoeft niet op elke bladzijde moppen te tappen, tenzij je cabaretier bent, maar door je eigen grapjes mag je best gebruiken. Voor de afwisseling en omdat mensen je beter leren kennen en kunnen inschatten of jouw manier van spreken en handelen aansluit bij die van hun.

Evenwicht

Het mag duidelijk zijn dat schrijven met je eigen stem belangrijk is, ook bij een zakenboek. Maar het evenwicht tussen zakelijk en persoonlijk is precair. Bij Boezzt staan we je op dit gebied graag terzijde met snel en praktisch advies. Bijvoorbeeld met:

Wil je ondersteuning bij het schrijven?

zoek je een schrijfcoach

 

About Marja Duin

Marja Duin is redacteur en heeft sinds 2012 een schrijfadvies- en redactiebureau: Marja Duin RedactieKracht. Ze heeft zich toegelegd op bedrijfscommunicatie en schrijft en redigeert nu vooral zakelijke teksten. Af en toe werkt ze nog aan een boek in opdracht van een Nederlandse uitgever.

© 2012-2020