Een boekcontract! Dit kan een uitgever van je vragen…

boekcontract

Stel je de volgende situatie eens voor: je hebt meerdere uitgevers benaderd met een voorstel voor een boek of mogelijk zelfs met een volledig manuscript. Tot je blijde verrassing toont een van deze uitgevers serieuze belangstelling en nodigt je uit voor een verkennend gesprek. Wat kun je dan verwachten van de uitgever en wat verwacht de uitgever van jou?

Een boekcontract in de vorm van een gezamenlijke investering

Uitgevers staan onder druk: er worden elk jaar minder boeken verkocht dan het jaar ervoor en de financiële positie van uitgevers is mede daardoor ernstig verzwakt. Hierdoor kijken zij nog kritischer dan vroeger het geval was naar auteurs die willen debuteren. Met in het achterhoofd voortdurend de vraag: zal dit boek verkopen en haal ik mijn investering eruit?

Als je als ondernemer met plannen voor een boek rondloopt, is de kritische en voorzichtige houding van uitgevers op het eerste gezicht geen prettige boodschap. Tegelijkertijd zul je de afwegingen die een uitgever maakt waarschijnlijk wel herkennen als ondernemer en dat is in je voordeel. Het betekent dat je elkaar sneller begrijpt en sneller tot een win-winsituatie komt. Steeds vaker is dat een boekcontract waarin zowel de auteur als de uitgever investeren. De investeringen van jou als auteur kunnen deels financieel van aard zijn, maar daarnaast kunnen ook andere inspanningen van je gevraagd worden.

Zelf investeren in de publicatie van je boek

De afgelopen jaren hebben we meerdere ondernemers begeleid bij de totstandkoming van een boekcontract. Uit die praktijkervaring zien we de volgende investeringen door auteurs regelmatig terugkomen:

1.Gegarandeerde afname van een x aantal boeken

De uitgever vraagt je of je zelf een deel van de oplage wilt bekostigen en afnemen. Als jij zelf bereid en in staat bent om boeken te verkopen en dat op je neemt, biedt dat de uitgever een garantie voor een eerste oplage van enige omvang. De instap voor de investering wordt daarmee voor de uitgever kleiner.

Wij zien auteurs soms 500 tot 1000 boeken zelf afnemen. Die geven ze bijvoorbeeld weg aan gewaardeerde relaties, bij presentaties of bij trainingen en workshops. Daarnaast verkopen ze het boek ook zelf via hun eigen site, via affiliates of andere partners.

2. De financiële investering samen delen

Nog niet zo lang geleden verliep een overeenkomst tussen een auteur en een uitgever tamelijk standaard. De uitgever deed de hele investering en liep alle risico’s. De auteur leverde het manuscript, hielp mee bij redactie en boekpromotie en kreeg 10% van de netto prijs (prijs zonder btw) van het boek. Die werkwijze komt nog steeds veel voor, maar een deel van de uitgevers experimenteert ook met andere vormen. Zij spreken bijvoorbeeld af dat uitgever en auteur de kosten volgens een bepaalde verhouding delen, en stemmen daar ook een verdeling van de opbrengst van af. Ze investeren bijvoorbeeld ieder 50% en verdelen de opbrengsten ook fiftyfifty. Andere verhoudingen komen ook voor.

3. Een sprankelende boekpresentatie

Nog maar enkele jaren geleden organiseerden uitgevers boekpresentaties als een boek gelanceerd werd. Ze stuurden een fraaie uitnodiging, huurden een leuke locatie en betaalden bovendien de catering. Die tijd is voorbij (uitzonderingen daargelaten). Tegenwoordig komen de organisatie en de kosten van een boekpresentatie steeds vaker voor rekening van de auteur. Dat hoeft niet erg te zijn als je bedenkt dat je tijdens een goed bezochte boekpresentatie al behoorlijk wat boeken kunt verkopen.

4. Investering in boekpromotie

Van iedere auteur wordt verwacht dat deze zijn steentje bijdraagt aan de promotie van een boek. Ook een uitgever zal een en ander op zich nemen, maar tegenwoordig moet je veel zelf doen. Een goed boekpromotieplan en de bereidheid om daar zelf middelen voor vrij te maken, geeft een uitgever extra vertrouwen dat er alles aan gedaan wordt om het boek verkocht te krijgen. Het is aan jou om voor jezelf na te gaan wat je kunt en wilt investeren en hoe je die investering terugverdient. Dat is in je eigen voordeel, want je expertise wordt zichtbaarder naarmate je boek zichtbaarder is en er meer exemplaren verkocht worden. Daarnaast kun je jouw investering meenemen in de onderhandelingen over het boekcontract. De uitgever verkleint zijn investeringsrisico en kan dat vertalen in een hogere opbrengst voor jou of in een x aantal boeken die je zonder of tegen hele lage kosten krijgt.

Uitgevers verwachten steeds vaker steeds meer van de auteurs met wie ze een boekcontract sluiten. Draai dat in je eigen voordeel en denk na over de kansen die je dat biedt. Wees creatief in de mogelijke invulling van een contract en je eigen investering en leg zo de kiem voor een bloeiende samenwerking en een geslaagd boek.

 Op zoek naar een uitgever?

Hoe benader je de uitgevers van jouw keuze? Hoe presenteer je jouw manuscript het best? Daarvoor ontwikkelden we een online training waarbij je in 7 video’s leert hoe je een uitgever kunt benaderen. Eén van die video’s behandelt het boekcontract en wat jij en de uitgever over en weer van elkaar mogen verwachten. Uitgever vinden online training

About Linda Krijns

Linda Krijns heeft een bureau in contentmarketing, Sstroop.

Met contentmarketing laat je aan potentiële klanten zien wat je te bieden hebt door kennis te delen en waarde te bieden. Kennis delen via een boek is daarvan het ultieme voorbeeld. Het bevestigt je autoriteit en vergroot je naamsbekendheid.

Met ruim 20 jaar ervaring in (online) marketing en communicatie ondersteunt Linda ondernemers bij de marketing van hun boek en bedrijf.

© 2012-2020