Zelf uitgeven? Denk als een uitgever!

zelf uitgeven denk als een uitgever

Als je zelf je boek uitgeeft, is het zaak om ook echt als een uitgever te gaan denken. Want wat doet een uitgever als deze een boek in zijn fonds opneemt? Hij:

 • Bewaakt de kwaliteit
 • Bedenkt waar het boek te koop moet zijn en tegen welke prijs
 • Investeert in de promotie van het boek

In deze drie pijlers zou jij ook de meeste energie moeten steken.

Bewaak de kwaliteit

De kwaliteit van de inhoud borg je door bij elk hoofdstuk na te gaan wat dit hoofdstuk bijdraagt aan het doel van je boek? Is het compleet of moet er nog iets bij? Is het te uitgebreid met veel zijpaden of te wollig en moet er nog iets af? Kijk daarbij naar de indeling van ieder hoofdstuk en neem beslissingen. Wees niet bang om te schrappen!

Waarschijnlijk kijk je goed naar de taal die je gebruikt. Correct taalgebruik is daarbij niet het enige waar je op moet letten. Het gaat ook om de afwisseling in je zinnen, de toon waarmee je de lezer aanspreekt en het consistent gebruik van (vak)termen.

Bij al deze kwaliteitsaspecten is een onafhankelijke, externe blik onmisbaar. Deze kijkt fris, onbevangen en kritisch naar je schrijfwerk en ziet dingen waar je zelf al lang blind voor bent. Die externe blik kan van een professioneel redacteur komen, maar ook van iemand in je netwerk waar je vertrouwen in hebt.

Kwaliteitsbewaking geldt ook voor de vormgeving van je boek. Professionele vormgeving ondersteunt je inhoudelijk verhaal en is vaak het eerste aspect waar je boek op beoordeeld wordt.

Maak een distributieplan voor je boek

Ga je zelf uitgeven, maak dan een distributieplan voor je boek. Daarin breng je de verkoopmogelijkheden en prioriteiten in kaart. Sommige auteurs geven aan hun boek via hun eigen website en kanalen te kunnen verkopen. Anderen vinden het een must dat hun boek bij bol.com, managementboek.nl en de Nederlandse Amazonwinkel te koop is. Maar er zijn veel meer verkoopmogelijkheden! Ga er daarom eens rustig voor zitten en bedenk wie de kopers van je boek zijn en waar zij je boek zouden willen kopen. Er komen na zo’n brainstormsessie zeker verkoopkansen bij. Neem die mee in een distributieplan en neem op basis daarvan beslissingen over bijvoorbeeld een ISBN, aansluiting bij het Centraal Boekhuis en meer.

De prijsstelling van een boek zou ook deel uit moeten maken van je distributieplan en de prijs hangt mede af van de plek waar je je boek verkoopt. Op Amazon zijn kopers gewend om eBooks voor lage prijzen te kopen, zeker waar het nog onbekende auteurs betreft. Op managementboek.nl kijken kopers weer helemaal niet op van een boek van € 20, € 30 of meer. Verkoop je je boek via je eigen kanalen en maakt het deel uit van een (online) training, dan kan de prijs ook relatief hoog zijn. Kopers op online boekwinkels als bol.com laten zich in veel gevallen weer gemakkelijker verleiden door boeken onder de € 15 dan door duurdere boeken.

Investeer in boekpromotie

Bij boekpromotie denkt een uitgever als een ondernemer: hoeveel boeken wil ik verkopen en wat is daar voor nodig? Die vraag wordt deels beantwoord door je distributieplan en prijsstelling. Daarnaast is promotie onmisbaar om een verkoopdoelstelling te halen. Bij effectieve promotie hoort ook een promotiebudget. Dat budget hangt grotendeels af van de verwachte winst die de verkoop van een boek genereert en is voor elk boek en elke situatie anders. Het hangt ook af van de promotiemiddelen die je wilt inzetten. Bijvoorbeeld:

 • De presentatie van je boek (locatie, catering, entertainment)
 • Beeldmateriaal (auteursfoto’s, flyer, visitekaartje, beeld voor een site of blog etc.)
 • Advertentiekosten (adverteren op relevante websites, social media en massamedia)
 • Verkoopafspraken (partners die een verkoop realiseren krijgen een bedrag)
 • Reis- en verblijfkosten als je spreekbeurten of presentaties geeft
 • Recensie-exemplaren om reviews te krijgen
 • Weggeefexemplaren voor promotieacties
 • Laten schrijven en versturen van een persbericht

Je boekpromotie is uiteindelijk een samenspel van je wensen, je doelgroep, het doel van je boek en de (financiële) middelen die tot je beschikking staan.

Zelf uitgeven vs een uitgever

Zelf uitgeven is steeds vaker een alternatief voor het vinden van een officiële uitgever. Bedenk je echter dat er ook steeds meer mengvormen komen: erkende uitgevers die samen met jou een boek in de markt willen zetten. Ook in dat geval is het handig als je eerst zelf over deze drie uitgeefpijlers nadenkt en je mogelijkheden en wensen in kaart brengt.

About Linda Krijns

Linda Krijns heeft een bureau in contentmarketing, Sstroop.

Met contentmarketing laat je aan potentiële klanten zien wat je te bieden hebt door kennis te delen en waarde te bieden. Kennis delen via een boek is daarvan het ultieme voorbeeld. Het bevestigt je autoriteit en vergroot je naamsbekendheid.

Met ruim 20 jaar ervaring in (online) marketing en communicatie ondersteunt Linda ondernemers bij de marketing van hun boek en bedrijf.

© 2012-2020