Je boekpromotie begint NU

je boekpromotie begint nu

De meeste auteurs gaan over boekpromotie nadenken als ze hun manuscript helemaal af hebben. Ineens heeft niet het schrijven de grootste urgentie, maar het vinden van lezers. En dan ben je dus te laat …
Met onderstaande vijf vragen begin je wel op tijd en vergemakkelijk je straks de verkoop van je boek. Maar ze ondersteunen je ook tijdens het schrijfproces.

WAAROM schrijf je dit boek?

En waarom schrijf je het NU?

Misschien een vreemde vraag om te stellen, maar veel auteurs schrijven vanuit hun eigen behoefte of praktijkervaring. Dat kan op zich geen kwaad, mits die behoefte gedeeld wordt door meer mensen, want zij vormen straks je lezerspubliek. Dus begin in een zo vroeg mogelijk stadium met te bedenken waarom je je boek wilt schrijven. Wat is het doel voor jou? Waarom kies je voor dit onderwerp? Wat is je passie? Zo houd je het einddoel van je schrijfwerk voor ogen. En daarmee kun je straks beter aangeven waarom anderen nou het geld en de tijd moeten nemen om uitgerekend jouw boek te lezen. Met deze vraag leg je de basis voor je boekpromotie en bedrijf je tevens marketing voor je bedrijf. Een helder antwoord op de vraag heeft bovendien als bijkomend voordeel dat een duidelijk einddoel je gaande houdt als het schrijven lastig wordt, waardoor ook je schrijfwerk beter wordt.

WIE is je lezer?

Niets is zo lastig als een pakkend boek schrijven voor een ongedefinieerde groep lezers. Als het goed is, wil je met je non-fictieboek iets bereiken bij de lezer. Meestal heeft dat te maken met kennisoverdracht: je wilt dat mensen iets leren. Je zult dat doel eerder en beter bereiken als je je een duidelijk beeld vormt van één specifieke lezer, diens achtergrond en diens motieven om jouw boek ter hand te nemen. Maak daarom een profiel van een specifieke lezer: beschrijf of het een man of een vrouw is, wat zijn leef- dan wel werksituatie is en wat zijn voorkeuren zijn. Neem deze lezer in gedachten tijdens het schrijven.

WELK probleem lost jouw boek op?

Misschien is je eerste gedachte nu wel dat je helemaal niet wilt dat jouw boek een probleem oplost. Maar toch is een probleem vrijwel altijd de reden dat iemand een non-fictie boek koopt. Natuurlijk kan een non-fictie boek iemand ook helpen om up-to-date te blijven met vakliteratuur of om een ervaring te verwerken of zorgen voor herkenning.  Wanneer je voor jezelf het ‘probleem’ van je lezer formuleert, is dat een extra ingrediënt voor je boekpromotie en houdt het je scherp tijdens het schrijven.

Wat is de VOLGENDE STAP die je lezer straks zet?

Als de lezer je boek uit heeft, is het dan klaar? Of is er nog een volgende stap? Misschien is dat wel het kopen van een tweede boek van jouw hand. Maar het kan ook iets heel anders of lucratievers zijn.
Denk daarom na hoe dit boek kan passen in een groter geheel. Heb je nu gekozen voor een onderwerp of thema waarin je je thuis voelt en waarin je een tweede (derde, vierde) boek kunt schrijven? Lezers vinden het erg prettig om bij het lezen van een goed boek al te weten dat er meer in het verschiet ligt. En zeker bij non-fictie is voordelig voor jou als auteur als je je kennis ook in vervolgtitels kunt uitbreiden in de breedte of diepte. Daarbij hoef je je niet tot een volgend boek te beperken. Je kunt ook denken aan site waar je kennis deelt. Je kunt je beschikbaar stellen als spreker of trainer. De volgende stap die voor je lezer in petto hebt, kan veel positieve gevolgen hebben. Denk daar daarom nu al over na.

Wat komt er op de ACHTERFLAP?

De omslag van je boek moet mensen in de winkel verleiden om het op te pakken en het om te draaien. De achterflap moet ervoor zorgen dat een belangstellende een koper wordt. Schrijf die achterflap dus eerst! Ook als je boek digitaal verkocht wordt en strikt genomen helemaal geen achterflap heeft, is dit de tekst die de digitale belangstellende wel of niet gaat overtuigen. Door de achterflap al op voorhand te schrijven, formuleer je voor jezelf al een duidelijke belofte aan je lezers en kun je snel beoordelen of je boek op deze manier aantrekkelijk wordt. De achterflap is ook een leidraad bij de concrete invulling van je boek.

Het interessante van deze start van je boekpromotie is dat het ook voor een beter boek zorgt: door je belofte aan een bepaalde lezer te doen, breng je meer focus aan in je boek, waardoor het ook een beter boek wordt. En een goed boek verkoopt uiteraard gemakkelijker, dus sla je twee vliegen in één klap.

Pas na het beantwoorden van deze vijf vragen breekt de tweede fase van de boekmarketing aan, waarin je concreet met promotietechnieken aan de slag gaat.
hulp bij boekpromotie

 

About Linda Krijns

Linda Krijns heeft een bureau in contentmarketing, Sstroop.

Met contentmarketing laat je aan potentiële klanten zien wat je te bieden hebt door kennis te delen en waarde te bieden. Kennis delen via een boek is daarvan het ultieme voorbeeld. Het bevestigt je autoriteit en vergroot je naamsbekendheid.

Met ruim 20 jaar ervaring in (online) marketing en communicatie ondersteunt Linda ondernemers bij de marketing van hun boek en bedrijf.

© 2012-2020