De voor- en nadelen van een uitgever

voor en nadelen van een uitgever

Je manuscript als boek op de markt met het logo van een echte, liefst bekende uitgever erop, dat is het ideaal van veel schrijvende professionals. Het biedt extra erkenning voor je expertise en fungeert als een kwaliteitsstempel.

Als je eenmaal een uitgever hebt gevonden gaan er deuren voor je open die anders gesloten blijven, zeker op het gebied van boekdistributie. Toch is het goed om je te realiseren dat er voor- en nadelen aan kleven aan de samenwerking met een traditionele uitgeverij. We benadrukken bij onze klanten altijd dat het belangrijk is om daarin een bewuste afweging te maken. Per slot van rekening zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden om een publiek te bereiken met je boek. Zeker bij non-fictie.

Voor- en nadelen van een uitgever

Hoewel ik hier nooit uitputtend kan zijn en elke auteur zo zijn eigen ervaringen heeft, zijn er in mijn ogen vier gebieden in het werken met een uitgever die zowel voor- als nadelen kunnen hebben: financieel, productie, distributie en PR/marketing.

1 Financiële aspecten van het uitgeven van een boek

Een uitgeverij investeert in je boek en neemt de productie-, promotie- en distributiekosten voor zijn rekening. Zo loop je zelf geen enkel financieel risico en blijft je eigen investering beperkt. Bovendien krijg je meestal bij het ondertekenen van het contract  een voorschot op de royalty’s. Dat geld heb je binnen en ook als je boek onverhoopt slecht wordt verkocht, mag je het houden. Die voorschotten zijn niet heel hoog. Als je uitgaat van het aantal uur dat je in je boek hebt geïnvesteerd en je ziet hoeveel dat voorschot je per gewerkt uur oplevert, word je eerder licht verdrietig. Maar je eerste rendement van je boek heb je in ieder geval binnen.

Dat je zelf geen financieel risico loopt heeft wel een keerzijde. Je krijgt ook maar een relatief klein deel van de opbrengst van je boek. Meestal ontvang je per verkocht exemplaar 10% van de verkoopprijs exclusief btw. Er zijn echter ook uitgevers die lagere percentages hanteren: 6 of 7% of een percentage van de netto-opbrengst. Die royalty’s worden aan het eind van het jaar berekend en rond maart, april uitgekeerd. Je begrijpt dus dat zowel jij als de uitgeverij erbij gebaat zijn dat je boek in grote aantallen over de toonbank gaat.

2 Productie

Een tweede argument vóór een uitgever is dat deze ervaren mensen in dienst heeft, die je redactioneel kunnen begeleiden. Daar kun je ook voor volgende boeken veel van opsteken. Daarnaast zorgt de uitgeverij ook voor de vormgeving: ze weten welke omslagen aanspreken en werken en hoe je een aantrekkelijk en prettig leesbaar binnenwerk realiseert.

Bedenk wel dat, omdat het financieel risico bij de uitgever ligt, je een deel van de zeggenschap over je boek kwijtraakt. De redacteur heeft vaak ideeën over de structuur of stijl en de stem van de marketeer of uitgever is bepalend als het gaat om de vormgeving, omslagkeuze en positionering van jouw boek. Vanzelfsprekend worden keuzes wel in overleg met jou gemaakt, maar het kan gebeuren dat jouw boek er uiteindelijk anders uitziet dan je zelf had bedacht. Vraag je voor je met een uitgever in zee gaat of je daar mee kunt leven en kaart het eventueel aan tijdens de eerste gesprekken.

3 Promotie van je boek

Nog voordat je boek verschijnt, is op de uitgeverij al een uitgebreid team van medewerkers bezig met marketing, verkoop, internetmogelijkheden en promotie van je boek. Hierdoor wordt het zowel voor boekhandel, pers en je doelgroep duidelijk dat je boek eraan komt.

Veel auteurs realiseren zich echter niet dat de promotie- en marketingmedewerkers van de uitgeverij ook boeken van andere schrijvers onder handen hebben. Dit betekent dus dat ze hun aandacht moeten verdelen en prioriteiten moeten stellen. Soms zijn de onderwerpen waarover jij wilt praten voor de uitgever, redacteur of promotor nog niet aan de orde en moet je nog even geduld hebben.

Overigens hebben de uitgever en jij ook op dit gebied een gezamenlijk belang: des te beter zichtbaar en opvallender je boek, des te groter de kans op hogere verkoopcijfers. Je uitgever verwacht dat jij ook het nodige aan promotie doet.

boek uitgeven uitgever

4 Distributie van je boek

Een uitgeverij heeft uitgebreide distributiekennis en -mogelijkheden. De (online) boekhandel  is nog altijd het belangrijkste verkoopkanaal en de uitgever weet heel goed hoe die dat moet bewerken. In vergelijking met uitgeven in eigen beheer is dat een belangrijke troef.

Bedenk je wel dat je het tijdstip waarop je boek in de boekhandel ligt, zelf niet in de hand hebt als je met een uitgever in zee gaat. Dit hangt samen met het systeem van aanbiedingen. Twee of drie keer per jaar praten de vertegenwoordigers van uitgevers met de boekhandels, inkoopcombinaties en grote partijen. Zij vertellen welke nieuwe titels in aantocht zijn en streven er daarbij naar om zoveel mogelijk exemplaren van je boek vooraf te verkopen. Het kan gebeuren dat jouw boek niet in de eerstvolgende aanbieding past. Een uitgever streeft namelijk naar een evenwichtige samenstelling van het assortiment en het kan zijn dat er al andere titels in zitten waartussen jouw boek niet voldoende tot zijn recht kan komen. Dit kan frustrerend zijn als de vertraging de zakelijke doelen die je met je boek hebt in de weg zit.

Maak een bewuste afweging

Kies je voor het zoeken naar een uitgever, realiseer je dan dat de uitgeverij en jij als auteur een gemeenschappelijke doelstelling hebben. Jullie willen beiden een zo goed mogelijk product maken waarvan zoveel mogelijk exemplaren verkocht kunnen worden. Een goede afstemming van alle afwegingen en mogelijkheden over en weer is daarbij bepalend voor de kans op succes.

Jij als auteur profiteert van het kwaliteitsstempel, de expertise en de distributie die een uitgever inbrengt en hoeft je geen zorgen te maken over de financiële investering. Daar staan lagere opbrengsten, minder zeggenschap en soms een latere publicatie dan je zelf in je hoofd had tegenover. Het is aan jou om die afweging te maken. Wil je advies op maat bij die afweging of ondersteuning bij het vinden van een geschikte uitgever, dan staan we je graag terzijde. Bijvoorbeeld met onderstaand uitgeefadvies..

uitgever vinden advies

 

About Marja Duin

Marja Duin is redacteur en heeft sinds 2012 een schrijfadvies- en redactiebureau: Marja Duin RedactieKracht. Ze heeft zich toegelegd op bedrijfscommunicatie en schrijft en redigeert nu vooral zakelijke teksten. Af en toe werkt ze nog aan een boek in opdracht van een Nederlandse uitgever.

© 2012-2020